Služby

Začít i s lehkou věcí je v rychle plynoucím procesu pedagogické praxe velmi obtížné a lidé mimo školství to velmi často nechápou natož doceňují. My to chápeme ve všech ohledech a proto si velmi ceníme vaší aktivity a kuráže. Chceme vám jen říci - chceme a umíme vám býti nápomocni a těší nás, když našich služeb využíváte.
Na poli vzdělání nejsme nováčky + nauka Abaku je uznávaný a funkční standard = s námi tedy můžete počítat:)

Nabízíme vám semináře, webináře i mentoring. Jsme schopni připravit vám vzdělávací projekt na míru na měsíc i roky. Vyslechneme vaše přání a doporučíme vám ideální řešení. Našich služeb využívají jak samostatní pedagogové, tak školy či jejich zřizovatelé, rovněž spolupracujeme na větších projektech s MAP i MAS z celé ČR. Jsme tu pro vás.

Akreditace MŠMT - Abaku ve výuce matematiky (MSMT-21190/2022-4-763)

Semináře Abaku

Úvodní (4 hodiny)
Úvod a seznámení s metodou Abaku a práce s dětmi s využitím základních pomůcek Abaku.
Objednat
Základní (4 hodiny Úvodní seminář + 4 hodiny Pro pokročilé)
Úvod a seznámení s metodou Abaku a práce s dětmi s využitím základních pomůcek Abaku.
Pokročilé metody práce dle metody Abaku.
Objednat
Velký (4 hodiny Úvodní seminář + 4 hodiny Pro pokročilé + 4 hodiny Abaku Lab)
Úvod a seznámení s metodou Abaku a práce s dětmi s využitím základních pomůcek Abaku.
Pokročilé metody práce dle metody Abaku.
Úvod a seznámení s webovou elektronickou aplikací Abaku Lab pro přímou a distanční výuku.
Objednat
Abaku Lab (4 hodiny)
Úvod a seznámení s webovou elektronickou aplikací Abaku Lab pro přímou a distanční výuku.
Objednat
Číst více...

Webináře Abaku

Orientace (délka dle domluvy): Základní principy Abaku metody. Základní didaktické pomůcky a metodická podpora pro práci s nimi. Možnosti využití Abaku v distančním (i prezenčním) vzdělávání. Společná diskuze, dotazy a odpovědi, popovídáme si. Webinář povede zkušený metodik Abaku.

Abaku Lab aplikace (délka dle domluvy) Představíme si webovou aplikaci, včetně jejích základních částí jako je Herna, Dílna a Škola a Lidé. Naučíme se, jak se hraje hra Abaku, jaká jsou pravidla nebo kde se nastavují parametry. Sestavíme si různá zadání úloh a her pro žáky a naučíme se je posílat hromadně celé třídě nebo pouze některým žákům. Ukážeme si, jak spravovat školní účet z pohledu správce, jak přihlásit sebe a další kolegy a jak do aplikace přihlásit žáky.

Poradna / účast vítaná, volná a zdarma (délka webináře cca 60 minut)
Připojit se
Na tomto webináři se ptáte a my odpovídáme. Předpokládáme základní znalost Abaku metody. Webinář probíhá vždy první den v měsíci od 18 - 19 h. Stačí se připojit pomocí tlačítka Připojit se.

Návrh Projektu Abaku „Počítejte s námi“ ve spolupráci | Zřizovatel - Kap - Map - Mas

Popis projektu

1. Cíl (účel) projektu a jeho zdůvodnění.

Obecný cíl projektu je odborné proškolení pedagogů základních škol (první i druhý stupeň / aprobace matematika) případně pedagogů mateřských škol a středních škol ve výchovně-vzdělávací praxi s didaktikou, metodikou a pomůckami Abaku.

2. Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší.

Podle několika studií OECD existují ve vyspělých zemích v této organizaci sdružených negativní trendy zejména v matematice a přírodních vědách. Je sledováno zhoršování výsledků dosahovaných žáky a studenty základních a středních škol v těchto oblastech (viz též např: http://www.oecd.org/education/school/49479976.pdf). V matematických znalostech v České republice je dokonce tento problém podle OECD považován za nejvážnější „…In PISA 2009, the average mathematics score was 493 points, 24 points lower than it was in 2003 - representing a statistically significant decrease in mathematics, the most serious such decrease among OECD countries…“
Implementací Projektu „ABAKU ve školních lavicích“ nabízíte aktivní ovlivňování tohoto trendu jednoznačně pozitivním směrem.

3. Rozsah záměru (max počet zapojených členů ?)

Projekt má za cíl vyškolit v práci maximální možný počet pedagogů tak, aby byli schopni ve velmi krátké době po seznámení s metodou připravit vlastní výchovně-vzdělávací plán s již zaintegrovanou školní metodou v rámci základních škol.
Pro začátek je ideální:

 1. ve spolupráci oslovit školy s tím, že do projektu jsou zváni dva pedagogové za školu
 2. ve spolupráci uspořádat základní úvodní seminář - workshop
 3. po ukončení úvodního semináře předávka základního setu pomůcek Abaku v rozsahu dle dohody.
 4. ve spolupráci uspořádat následny seminář - workshop (1 - x2x)

Konečným cílem projektu je podpora osvojení si základů aritmetiky, rychlý, trvalý a funkční rozvoj obecných počtářských znalostí a dovedností - sčítání, odčítání, násobení a dělení, znalost druhých a třetích mocnin - a to do výše dvoj a víceciferných čísel. Konkrétním použitým prostředkem bude výchovně-vzdělávací práce dle metodiky a didaktiky nauky ABAKU pod odborným vedením proškolených pedagogů.
Přínosem je zkrácení nutné doby pro výchovně-vzdělávací práce v oblasti aritmetiky ve smyslu potvrzení průměrného pochopení vyučováné látky pro daný věk. Významným atributem je na rozdíl od jiných, standardně používaných metod motivační, zábavná forma výuky. Dalším přínosem je předpokládané trvalé zlepšení, fixace a další mimovolní zlepšování obecných počtářských předpokladů jednotlivce v plošném měřítku.

4. Rámcový časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí.

Dle dohody a zadání

5. Způsob ověřování dosažení stanovených cílů projektu.

Ověřování dosažení stanovených cílů projektu bude prováděno v několika rovinách a několika způsoby:

 1. Zpětná vazba - využitím testového šetření, kdy vždy před každým jednotlivým nasazením metody Abaku a po jeho ukončení vyplní žáci test, v němž budou odpovídat na jednotnou sadu otázek souvisejících se vzdělávacím procesem v předmětu matematika (aritmetika). Tyto dotazníky budou následně vyhodnoceny
 2. Využitím a vyhodnocováním dat především z webového rozhraní – vstupní úroveň jednotlivých účastníků (v tomto případě žáků), progres v hodnocených časových periodách (milnících) a dále úroveň dosahovaná k datu ukončení projektu.
 3. Zpětná vazba - hodnocení certifikovaných pedagogů po 6 měsících po ukončení projektu. Hodnocení se bude týkat jak teoretických tak praktických zkušeností pedagogů.

Průběžně se bude jednat zejména o komunikaci s proškolenými pedagogy právě za účelem vlastního ověřování dosažených výsledků. Spolupracovat hodláme kontinuálně ve smyslu sběru, třídění a vyhodnocování dat, což využijeme pro stanovení konzistentní teoreticko-praktické metodiky a didaktiky pomůcky.

6. Celkový rozpočet na realizaci projektu a rozpočet požadované dotace rozpracovaný v položkovém členění rozpočtové skladby.

Dle dohody a zadání

Parametry modelové kalkulace pro jedna škola - dva učitelé (jeden první stupeň a druhý druhý stupeň) - dvě třídy po cca 15 žácích)

I. Školní webová aplikace Abaku LAB // Náklad na 1 žáka je: 0,2739 CZK / den (cca 100 CZK / žák / rok).
Licence počítána modelově pro dvě třídy / 30 uživatelů / 12 měsíců (plus 3 měsíce zdarma)
3630 CZK včetně DPH

Popis: https://abaku.cz/abaku-lab
Nápověda: https://abaku.cz/abaku-lab-napoveda
Ocenění: https://abaku.cz/academics-choice-2022-oceneni
Obchod: https://obchod.abaku.cz/product/abaku-lab/
Videotutorial: https://abaku.cz/videa

První seminář proběhne na začátku projektu v délce 4 hodiny a školy si (ideálně) z něj odnesou pomůcky. S výukou dle metody Abaku mohou začít bezprostředně.
Druhý seminář proběhne po cca 3 měsících. Obsah - zpětná vazba, pokročilé metody a Abaku LAB.
Obchod: https://obchod.abaku.cz/product/seminar-zakladni-8h/

II. Pomůcky Abaku / 2x malé třídní balení 15 a Magnum / metodika, šablony, vzory, pracovní listy zdarma po celou dobu projektu
Základní školní balení nabízí doporučené kompletní vybavení metody Abaku pro 2 třídy.
26 401 CZK včetně DPH

Návody k využití konkrétních pomůcek naleznete v metodice Abaku.
Pomůcky obdržíte ve 2x taška bag Abaku bavlna. Každá taška obsahuje 3x bavlněný zatahovací pytel pro 3x 15 sad pomůcek.
Materiál obsahu: dřevo buk/habr, 100% přírodní bavlna, 310 gr papír karetní Koehler.
Každá sada je opatřena zatahovacím bavlněným pytlíkem s označením pomůcky.
Pomůcky jsou baleny po 15 sadách a jsou přenosné = může s nimi dobře pracovat několik tříd

https://abaku.cz/metodika

Malé třídní balení obsahuje
15 sad Abakarty
15 sad Abakostky
15 sad Abakameny
1x sady (50x) Magnetické kameny do třídy
https://obchod.abaku.cz/product/skolni-baleni-60/
https://obchod.abaku.cz/product/abaku-magnum-do-tridy-5x/


Modelová kalkulace za vše pro 1 škola / dvě třídy / 2x15 dětí: 30 031CZK včetně DPH
(Cena je platná do září 2023)

III. Mentoring / Helpdesk
+ Vedení projektu z hlediska MAP/ KRAJ/ ŠKOLY/ Koordinace, plánování, kooperace, hodnocení x vyhodnocení projektu a udržitelnost po ukončení projektu.
Časová dotace Projektu: 1 - 5 let = po celou dobu projektu se bude používání abaku na školách kontrolovat a podporovat rozšíření a bude prováděn sběr dat. Každý rok se mohou do projektu přihlašovat další školy / postupné odbavování

Pracovní body projekt: (příprava)

 • Motivace škol k v stoupení do projektu
 • Může být zřízena komunikační stránka pro školy pro komunikaci, mentoring, zprávy, sdílení atd. (Basecamp, Freelo)
 • Základní vstupní proškolení nejméně 2 pedagogů / škola.
 • Pokročilé proškolení nejméně 2 pedagogů / škola. /cca 3 měsíce po prvním školení.
 • Vstupní test pro žáky proškolených pedagogů.
 • Zahájení používání metody abaku ve výuce
 • zahájení sběru dat ze strany Abaku.org a zahájení mentoringu ve smyslu metodické opory.
 • Aktivní snaha abaku.org a objednavatele projektu o rozšíření metody abaku mezi ostatní učitele škol, kde abaku začali používat.