Podíl (online ČR)
90 %
Spočtené příklady aritmetické rovnosti
Podíl (školy ČR)
20 %
Základní školy
Spokojenost
80 %
Učitel, žák, rodič, odborná veřejnost

Abaku je Hra a název originální české metody určené pro podporu výuky aritmetiky. Abaku není metoda, která má nahradit metodu, kterou používáte. Abaku nevyžaduje změnu způsobu, jakým matematiku učíte či změnu osobnostního postoje k žákům.

Abaku vám nabízí jednoduchý, neutrální a pružný výukový „modul“, který má jediný cíl - pomoci vám s výukou „Počítání z hlavy“. Jak? Obratně, spolehlivě, rychle, zábavně. A teď řekněte, že právě tohle pro svou práci nepotřebujete:)

Většina pedagogů, kteří Abaku zařadili do své pravidelné výuky, popisuje metodu slovy: snadná, zábavná, funkční, oblíbená. Zrovna tak žáci. Pedagogové navíc často potvrzují u žáků i „evangelizační proces“, tj. na Abaku pozitivně a aktivně reagují i žáci, kteří předtím matematiku neměli rádi nebo je nemotivovala.

Abaku tým spolupracuje a čerpá záštitu od Mensa ČR, PedF UK Praha, JČMF ČR a zahájila spolupráci na výuce budoucích pedagogů matematiky na 7 univerzitách v ČR. S metodou Abaku pracují v ČR již stovky škol. V online prostředí Abaku spočetli uživatelé již více 150 000 000 příkladů.

Energie vložená pedagogem do implementace Abaku je plně vyvážena pozitivním přijetím u žáků a poměrným nárůstem jejich početních schopností. Dalším přínosem je vrácení vynaložené energie zpět ve formě ušetření času a námahy, protože praxe metody nastartuje u dětí schopnost automatického „čtení“ číselných kombinací. Abaku přenáší proces výuky přes zvonění konce hodiny.

Potenciál Abaku ukazuje i zlaté ocenění „Academics' Choice Brain Toy Winner Award for Mind-Building Excellence“. Academics' Choice™ je jediné mezinárodní ocenění, jehož cílem je ocenit produkty, které stimulují a rozvíjejí kognitivní rozvoj.

Největším oceněním metody Abaku jsou další a další pozitivní reakce pedgogů a žáků, které za všechny zaznamenané nejlépe vystihuje hláška jednoho dítěte po příchodu domů: „Mami super - dneska matika nebyla, dělali jsme jen Abaku...“

S námi můžete počítat. Jsme tu pro vás.
Za tým Abaku

Vladimír Tesař