Školní liga Abaku

Školní Liga Abaku je mezinárodní a meziškolní online turnaj v početní hře Abaku ve variantě: duel 15x15 herních polí - 110 kamenů - 1 min na tah - bonus - joker. Maximální počet ligových duelů je 21/týden.

Turnaj probíhá v aplikaci Abaku Lab.

Školy - Hráči mohou sledovat výsledky v týdenní, měsíční a roční lize, dále v žebříčku ELO a v žebříčku TOP 100. Všechny své zápasy mají rovněž zaznamenané v historii svého profilu včetně náhledu finální pozice kamenů na konci hry a kompletního průběhu tahů. Online Liga Abaku probíhá ve školním roce od září.
Turnaj je každý rok slavnostně ukončena na prezenčním finálovém klání v Praze pod záštitou PedF UK Praha, Mensa ČR a společnosti Abaku. (I po finále je online část ligy pro uživatele otevřena do konce srpna). K účasti na finále školní Ligy Abaku bude pozváno 16 Škol podle momentálního postavení v žebříčku ke dni 15. 5. 2024. Hlavním kritériem výběru je celkový počet spočítaných příkladů / škola - vedlejším kritériem je postavení v Elo žebříčku jednotlivců. Počet spočítaných příkladů a postavení v tabulce lze sledovat v Ligových tabulkách na této stránce. Každá škola vybere dle svého uvážení tři své reprezentanty pro finále ligy a zašle jejich seznam do 20.5.2024 na info@abaku.org. Organizátor turnaje vyzve dle vlastního výběru k účasti na finále „x“ dalších žáků, případně i ze škol mimo pořadí. Harmonogram finálového dne a pravidla finále a datum finále budou účastníkům v předstihu oznámeny.

Titul Mistr ČR je udělován v kategorii Škola a Žák / Žákyně. Ve školním roce 23/24 proběhne XI. ročník Ligy Hry Abaku.
Srdečně vás zveme k účasti.

Ceny: Mistr finále ČR kategorie „Škola“ obdrží: První až třetí místo broušený křišťálový skleněný pohár nebo mísu a hvězdářský dalekohled (teleskop). Všem školám účastnícím se finále bude udělen diplom a medaile.
Mistr finále ČR kategorie „Žák - žákyně“ obdrží: První až sedmé místo elektronické a sportovní potřeby. Všem žákům a žákyním účastnícím se finále bude udělen diplom a medaile.
Vítěz (první tři) online části Abaku ligy obdrží diplom a medaili v kategorii „Škola“ a „Žák - Žákyně.
Škola, která v online části spočítá více než 100 000 příkladů, bude udělana zvláštní cena.

Nejvyšší výsledek finále - kategorie „Žák - žákyně“ - Deskovka
Prohral s nejtěsnějším výsledkem - kategorie „Žák - žákyně“ hra Černý Petr nebo hra Člověče nezlob se

Upozornění:

  1. Vyzýváme tímto všechny pedagogy - hráče, aby se zdrželi zápasů v lize. Ligové zápasy jsou určeny pouze pro žactvo. Ostatní herní módy (jentak, robot) nejsou pro učitele nijak omezeny.
  2. Žákům jednotlivcům, kteří nemají možnost využívat aplikaci prostřednictvím své školy umožníme zdarma vstup na písemné požádání. Budou zařazeni do „Abaku Academy“ školy. K ověření identity budeme potřebovat e-mail s hlavičkou domovské školy a doporučení třídního učitele.
  3. Tato varianta hry existuje i fyzicky. Nabízíme jí s papírovou kašírovanou deskou nebo s variabilní dřevěnou deskou.

Ligová tabulka celkového počtu spočítaných příkladů v aktuálním školním roce.
Do tabulky se počítají pouze příklady ve hrách alespoň dvou hráčů (včetně robota).

Počet vytvořených příkladů
Nahrávám školy...
Nahrát další...

Ligová tabulka dle celkového počtu spočítaných příkladů na jednoho žáka v aktuálním školním roce.
Do tabulky se počítají pouze příklady ve hrách alespoň dvou hráčů (včetně robota).

Počet vytvořených příkladů na žáka
Nahrávám školy...
Nahrát další...