Turnaj - Školní liga Abaku

Školní Liga Abaku je mezinárodní a meziškolní online turnaj v početní hře Abaku ve variantě: duel 15x15 herních polí - 110 kamenů - 1 min na tah - bonus - joker. Maximální počet ligových duelů je 21/týden.

Turnaj probíhá v aplikaci Abaku Lab.

Výsledky turnaje zobrazujeme přímo v aplikaci (týden, měsíc, rok), dále nabízíme porovnání dle žebříčku ELO a dle žebříčku TOP 100. Hráči mají rovněž všechny své hry zaznamenané v historii svého profilu a to včetně náhledu finální pozice kamenů a kompletního průběhu tahů.

K účasti na finále školní Ligy Abaku bude pozváno prvních 16 škol žebříčku ke dni 15. 5. 2024. Hlavním kritériem výběru je celkový počet spočítaných příkladů. Škola vybere dle svého uvážení tři své reprezentanty pro finále ligy a zašle jejich seznam do 20.5.2024 na info@abaku.org.

Finále Turnaje Školní Liga Abaku se koná 31.5.2024 na PedF UK Praha.

Celkový počet spočítaných příkladů (na školu a na žáka) lze sledovat v Ligových tabulkách na této stránce.

Organizátor turnaje vyzve dle vlastního výběru k účasti na finále „x“ dalších žáků, případně i ze škol mimo pořadí. Kritériem výběru organizátora turnaje je postavení jednotlivců v žebříčku ELO. Harmonogram finálového dne a pravidla finále a datum finále budou školám v předstihu oznámeny. Finále ligy se koná každý rok v Praze pod záštitou PedF UK Praha, Mensa ČR a společnosti Abaku.

Titul Mistr ČR je udělován v kategorii Škola a Žák / Žákyně. Ve školním roce 23/24 probíhá XI. ročník Turnaje.

Srdečně vás zveme k účasti.

Ceny - Vítěz online části

První tři školy v počtu celkového počtu spočtených příkladů obdrží:

1. místo: Třídní balení Abaku pro 30 dětí v hodnotě 24 300 CZK + diplom a medaili
2. místo: Třídní balení Abaku pro 15 dětí v hodnotě 12 150 CZK + diplom a medaili
3. místo: 3x Deskovka Abaku v hodnotě 4 272 CZK + diplom a medaili

První tři jednotlivci (žák - žákyně) v počtu spočtených příkladů obdrží:

1. místo: Deskovka dřevo Abaku v hodnotě 3 424 CZK + všechny Trofeje, které získal + diplom a medaili
2. místo: Deskovka papír Abaku v hodnotě 1 424 CZK + všechny Trofeje, které získal + diplom a medaili
3. místo: Deskovka papír Abaku v hodnotě 1 424 CZK + všechny Trofeje, které získal + diplom a medaili

Prémie - Online část: Prvním třem školám, které v online části dosáhnou více než 100 000 příkladů, bude udělana Prémie v hodnotě 10 000 CZK. Uzávěrka 15.5.2024.

Ceny pro školy i jednotlivce jsou sponzorským darem Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Abaku tým tímto za tento dar na podporu Turnaje Nadaci TKFF děkuje.

Ceny - Finále Turnaje

- Mistr finále ČR kategorie „Škola“ obdrží: První až třetí místo broušený křišťálový skleněný pohár nebo mísu a hvězdářský dalekohled (teleskop). Všem školám účastnícím se finále bude udělen diplom a medaile.
- Mistr finále ČR kategorie „Žák - žákyně“ obdrží: První až sedmé místo elektronické a sportovní potřeby. Všem žákům a žákyním účastnícím se finále bude udělen diplom a medaile.

- Nejvyšší výsledek finále - kategorie „Žák - žákyně“ - Deskovka

- Prohra s nejtěsnějším výsledkem - kategorie „Žák - žákyně“: hra Černý Petr nebo hra Člověče nezlob se

Upozornění:

  1. Vyzýváme tímto všechny pedagogy - hráče, aby se zdrželi zápasů v lize. Ligové zápasy jsou určeny pouze pro žactvo. Ostatní herní módy (jentak, robot) nejsou pro učitele nijak omezeny.
  2. Žákům jednotlivcům, kteří nemají možnost využívat aplikaci prostřednictvím své školy umožníme zdarma vstup na písemné požádání. Budou zařazeni do „Abaku Academy“ školy. K ověření identity budeme potřebovat e-mail s hlavičkou domovské školy a doporučení třídního učitele.
  3. Tato varianta hry existuje i fyzicky. Nabízíme jí s papírovou kašírovanou deskou nebo s variabilní dřevěnou deskou.

Ligová tabulka celkového počtu spočítaných příkladů v aktuálním školním roce.
Do tabulky se počítají pouze příklady ve hrách alespoň dvou hráčů (včetně robota).
Tabulka se aktualizuje jednou denně ve večerních hodinách.

Počet vytvořených příkladů
Nahrávám školy...
Nahrávám školy...