Podmínky použití webu abaku.cz

Úvod

Jsme tvůrci, vývojáři a majitelé výukové metody Abaku. Uživatelé stránek mohou využívat naše služby a obsah k lepšímu porozumění systému Abaku a k poznání Abaku jako celku. Chceme aktivně podporovat rozvoj a radost z Abaku v naší komunitě. Chceme také slyšet, co by podle vás přispělo k vašemu rozvoji a požitku z Abaku, proto se na nás můžete kdykoliv obrátit s návrhy - info@abaku.org.

Vítejte v Abaku!

Tato stránka vysvětluje naše podmínky používání. Používáním Abaku vyjadřujete souhlas se všemi pravidly uvedenými na této stránce. Některá z nich je třeba vyjádřit specifickým právním jazykem, ale snažili jsme se vám nabídnout jasné a jednoduché vysvětlení toho, co to znamená.

Používáním této webové stránky (dále jen "stránka") a služeb (společně se stránkou "služby") nabízených na abakulab.com a abakuplay.com (společně s našimi dceřinými společnostmi, přidruženými společnostmi, zástupci a řediteli - souhrnně "Abaku", "my" nebo "nás") souhlasíte s těmito právně závaznými pravidly (dále jen "podmínky"). Souhlasíte také s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a Zásadami používání souborů cookie a souhlasíte s dodržováním všech dalších pravidel na webu, jako jsou naše pravidla Fair Play (obsažená níže).

Tyto podmínky můžeme čas od času změnit. Pokud tak učiníme, budeme vás o všech významných nebo podstatných změnách informovat prostřednictvím oznámení na Stránkách. Nové verze podmínek nebudou nikdy platit zpětně - sdělíme vám přesné datum, kdy vstoupí v platnost. Pokud budete Abaku používat i po změně, znamená to, že nové podmínky přijímáte.

Fórum

Pro vaše/naše poznámky, připomínky, vzkazy, zkušenosti, otázky, odpovědi. Pro publikování musíte být přihlášení.
Příspěvky budou řazeny od nejnovějších nahoře. Reakce na ně od nás budou zelenou barvou / odpovídat na ně budou moci i jiní a tyto příspěvky budou modrou barvou.
Uživatelé souhlasí s tím, že se budou při používání služeb Abaku chovat slušně. To bude vždy určeno podle uvážení Abaku. Uživatelům, kteří se nechovají slušně, může být bez varování zablokován nebo zrušen účet a jejich obsah může být ze stránek odstraněn. Za všech okolností si vyhrazujeme právo zablokovat nebo zrušit účet z jakéhokoli důvodu bez varování a bez nutnosti předložit důkazy o porušení zásad fair play a komunitních zásad.

Metodika

Pro využití metodických materiálů musíte být přihlášení. Všechny metodiky, pracovní listy i šablony můžete využívat (kopírovat, laminovat) zdarma jen v rámci vaší školy.
Děti mohou tyto materiály využívat ve škole nebo pro domácí výuku “domácí úlohy”.

Vytvoření účtu

Nevytvářejte si více účtů.

Pokud je vám méně než 16 let, doporučujeme dohled rodičů/učitelů/opatrovníků. Za svůj účet a všechny aktivity na něm jste zodpovědní vy.

Bez registrace účtu nemůžete procházet ani používat naše služby. To provedete výběrem přihlašovacího jména a nastavením hesla nebo tím, že si účet necháte vytvořit. Pokud vy nebo registrující osoba neuvedete přesné údaje, může se stát, že nebudete mít přístup ke svému účtu.

Pokud tak učiníte, musí být poskytnuté informace přesné a úplné. Nevydávejte se za nikoho jiného a nevybírejte si jména, která jsou urážlivá nebo porušují něčí práva. Pokud nebudete tato pravidla dodržovat, vyhrazujeme si právo váš účet bez varování zrušit.

Pokud se v těchto podmínkách hovoří o "uživatelích" nebo "uživateli", máme na mysli jak registrované, tak neregistrované uživatele, pokud se nejedná o funkce, informace nebo data, ke kterým neregistrovaný uživatel nemá nebo nemůže mít přístup.

Práva uživatelů

Registrovaní uživatelé mají právo na ochranu svého majetku, soukromí a identity, pokud nedali souhlas nebo nesouhlasí se zveřejněním své identity. Většinu informací o tomto tématu naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Jsme přesvědčeni, že uživatelé by měli mít své veřejné informace, identitu a data chráněna co nejpřísněji. Jako základ používáme zákony Evropské unie o ochraně osobních údajů a v mnoha ohledech jdeme dál, než zákony vyžadují. Rozhodli jsme se také rozšířit tato práva na všechny uživatele, nejen na ty, kteří spadají pod jurisdikci Evropské unie.

Souhlasem s těmito podmínkami mají registrovaní uživatelé přístup ke všem funkcím a mohou je volně používat pro své osobní, vzdělávací, charitativní nebo rozvojové účely. Metodika i hra Abaku jsou vlastnické a licencované produkty a Abaku má konečné rozhodnutí o tom, jaký druh použití Služeb je vhodný.

Uživatelé jsou zodpovědní za obsah, který zveřejňují. Mezi příklady obsahu patří informace, data, texty, fotografie, recepty na čokoládové dorty, zprávy a další materiály. Za obsah, který zveřejníte, neneseme odpovědnost.

V našich zásadách ochrany osobních údajů je uvedeno, které údaje bude Abaku ze zařízení uživatele přebírat a proč tak činí. Tyto údaje budou vždy pouze v souladu s našimi zákonnými povinnostmi, budou nezbytné a přiměřené. Uživatel se může dotázat, jaké údaje o něm Abaku má, a to tak, že podá správcům Abaku žádost o přístup subjektu.

Za všech okolností můžeme určité informace uchovávat, pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné pro naše oprávněné provozní účely. Všechna ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti i po ukončení účtu.

Zásady fair play a komunity (platí pro fórum i pro aplikace LAB a PLAY)

Uživatelé souhlasí s tím, že se budou při používání služeb Abaku chovat slušně. To bude vždy určeno podle uvážení Abaku. Uživatelům, kteří se nechovají slušně, může být bez varování zablokován nebo zrušen účet a jejich obsah může být ze stránek odstraněn. Za všech okolností si vyhrazujeme právo zablokovat nebo zrušit účet z jakéhokoli důvodu bez varování a bez nutnosti předložit důkazy o porušení zásad fair play a komunitních zásad.

Příklady toho, co byste neměli dělat, najdete v následujícím textu.

  • Podvádění. Definujeme to jako použití jakékoliv externí pomoci k posílení svých znalostí a nebo výpočetních schopností k získání nespravedlivé výhody nad soupeřem. Mezi příklady patří pomoc počítačového enginu nebo požádání jiného hráče o pomoc, i když to nejsou jediné věci, které bychom považovali za podvádění.
  • Umělé navyšování nebo snižování vašeho postavení v tabulkách. Jedná se o případ, kdy uživatel záměrně prohrává nebo se domluvil se soupeřem na výhře. V důsledku toho se Uživateli uměle zvýší nebo sníží postavení v tabulkách.
  • Vydávání se za někoho jiného. Nepředstírejte, že jste někdo, kdo nejste. Můžete používat pseudonym.
  • Pokusy o proniknutí do účtů jiných uživatelů, i kdyby to bylo tak jednoduché jako pouhé uhodnutí hesla, DDoS a volumetrické útoky. Tato činnost je nezákonná, takže by byly informovány i příslušné orgány. Můžete Abaku podpořit tím, že nám bezpečnostní problémy nahlásíte.
  • Obtěžující chování nebo urážlivé výrazy. Pokud si nejste jisti, zda něco říci, zamyslete se nad tím, jak by se na to mohl dívat objektivní člověk zvenčí. Obtěžování je trestným činem a bude nahlášeno příslušným orgánům.
  • Sdílení materiálů chráněných autorskými právy. V některých částech webu můžete sdílet svůj vlastní obsah s veřejností. Zveřejňování čehokoli jiného než toho, co jste sami vytvořili nebo na co máte svěřenecké právo, je nezákonné. Uživatelé jsou zodpovědní za to, co zveřejňují a sdílejí.
  • Zneužívání naší infrastruktury. Neprovádějte žádné akce, které nepřiměřeně zatěžují naši infrastrukturu nebo naše poskytovatele. Vyhrazujeme si právo určit, co je přiměřené.
  • Rozesílání spamu. Rozesílání nevyžádaných zpráv, jako je nevyžádaná pošta, řetězové dopisy nebo obecný spam, je pro naše Uživatele jen frustrující, proto to nedělejte.

To jsou jen některé příklady chování, které považujeme za odporující duchu férové hry v naší komunitě. Tento seznam není vyčerpávající a neuvádí podrobně všechny aktivity, proti kterým můžeme nebo budeme zasahovat. Konečné slovo mají vždy administrátoři a tresty budou uplatňovány podle jejich uvážení.

Ukončení účtu

Svůj účet můžete kdykoli ukončit kontaktováním správců Abaku. Tím dojde k trvalému zrušení vašeho účtu a vymazání osobních dat. Ačkoli určité informace můžeme uchovávat, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud je to nezbytné pro naše oprávněné provozní účely. Všechna ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti i po ukončení účtu.

Naše práva

Abychom mohli fungovat, musíme mít kontrolu nad tím, co se na našich webových stránkách děje. Stručně řečeno, vyhrazujeme si právo přijímat rozhodnutí, která chrání zdraví a integritu našich systémů. Tyto pravomoci použijeme pouze v případě, že je to nezbytně nutné.

Můžeme provádět změny na webu a ve službách Abaku, aniž bychom vás o tom předem informovali a aniž bychom nesli odpovědnost za jakékoli ztráty, škody nebo újmy, které v důsledku toho vzniknou.

Máme rozhodující slovo v tom, kdo může naše Stránky a Služby používat. Můžeme zrušit účty nebo odmítnout Uživatelům umožnit používání našich Služeb.

Neneseme odpovědnost za žádné ztráty, škody nebo újmy, které mohou vzniknout v důsledku příležitostných výpadků.

Vyhrazujeme si právo kontaktovat příslušné orgány, pokud Uživatel porušuje zákon, a sdílet s nimi příslušné údaje, pokud dojde k poškození nebo škodě buď vůči našim Uživatelům, nebo vůči provozu naší infrastruktury.

Vyhrazujeme si právo odepřít přístup Uživatelům, které podezříváme z podvádění nebo porušování jiných zásad Fair Play a komunitních zásad, aniž bychom museli zdůvodňovat, kdy, kde a jakým způsobem tak daný Uživatel učinil.

Tento seznam není vyčerpávající a vyhrazujeme si právo jej kdykoli doplnit, upravit nebo z něj odstranit položky.

Ochrana osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů popisují, jak nakládáme s informacemi, které nám poskytnete při využívání našich služeb. Berete na vědomí, že používáním služeb souhlasíte se shromažďováním a používáním těchto informací, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů. Abaku se v současné době řídí evropskou ochranou osobních údajů a uplatňuje tato práva na uživatele všech národností, nejen na evropské uživatele.

Autorská práva

Abaku respektuje práva duševního vlastnictví ostatních a očekává, že uživatelé Služeb budou činit totéž. Abaku si vyhrazuje právo odstranit obsah, který údajně porušuje autorská práva, bez předchozího upozornění podle vlastního uvážení a bez odpovědnosti vůči vám. Budeme reagovat na oznámení o údajném porušení autorských práv, která jsou v souladu s platnými právními předpisy a která nám byla řádně poskytnuta, jak je popsáno v našich zásadách ochrany autorských práv.

Pokud se domníváte, že váš obsah byl zkopírován způsobem, který představuje porušení autorských práv, upozorněte nás na adrese info@abaku.org.

Zachováváte si svá práva na veškerý obsah, který odešlete, zveřejníte nebo vytvoříte prostřednictvím služeb, včetně her na abaku. Odesláním, zveřejněním nebo zobrazením obsahu v našich službách nebo jejich prostřednictvím nám udělujete globální, nevýhradní, bezplatnou licenci s právem na sublicenci k používání, kopírování, reprodukci, zpracování, úpravě, modifikaci, publikování, přenosu, zobrazování a distribuci takového obsahu ve všech médiích nebo distribučních kanálech. Takové další použití může být provedeno bez náhrady, která vám bude vyplacena s ohledem na obsah, který zpřístupníte prostřednictvím služeb. Tímto nejsou zrušena vaše práva z jiných webů třetích stran, jako je Twitch nebo YouTube.

Věci, za které nejsme zodpovědní

Zpřístupněné služby jsou poskytovány tak, jak jsou a jak jsou k dispozici. Nejsme zodpovědní za to, zda tyto věci skutečně fungují, i když pokud ano, je to pro nás všechny bonus navíc.

Abaku neposkytuje žádné záruky ani prohlášení a odmítá veškerou odpovědnost za úplnost, dostupnost, včasnost, přesnost a bezpečnost obsahu a služeb.

Zříkáme se veškeré odpovědnosti za jakékoliv poškození nebo ztrátu jakýchkoliv dat ve vašem počítačovém systému, za vymazání nebo selhání ukládání či přenosu komunikace nebo obsahu udržovaného službami nebo za to, zda budou služby splňovat vaše požadavky nebo zda budou dostupné nepřetržitě, bezpečně a bez chyb. Abaku nenese odpovědnost za jakékoli finanční či jiné ztráty ze zdrojů třetích stran, včetně nesprávných prohlášení, nedbalosti nebo podvodu.

Žádná rada, informace nebo písemná korespondence, ať už ústní nebo písemná, získaná od subjektů Abaku nebo prostřednictvím služeb Abaku nezakládá žádnou záruku nebo prohlášení, které zde nejsou výslovně uvedeny.

Soudní příslušnost a postup, který je třeba dodržet, pokud vás naštveme

Využíváním našich služeb souhlasíte s právem a jurisdikcí České republiky.

Pokud s námi máte jakýkoliv spor, který se týká těchto podmínek nebo používání našich služeb, pokuste se nás kontaktovat, abychom mohli spor neformálně vyřešit. Pokud tak nebudeme schopni učinit, souhlasíme s tím, že spor bude řešen prostřednictvím rozhodčího řízení na místě, které si sami zvolíme. Budete nám to muset písemně oznámit, jinak vám nebudeme moci pomoci.

V případě, že bude některé ustanovení těchto podmínek shledáno neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení omezeno na minimální možnou vymahatelnost a zbývající podmínky zůstanou v platnosti v plném rozsahu.

Tyto podmínky jsou dohodou mezi vámi a Abaku.

Reklama

Abaku na doménách abakuplay.com a abakulab.com nikdy nebude vědomě hostovat reklamy. Abaku nenese odpovědnost za reklamy třetích stran, widgety a aplikace hostované poskytovateli služeb na svých sociálních sítích.