Abaku Lab
Online aplikace LAB nabízí kolektivní či individuální využití, plně nastavitelné početní hry, kvízy, úlohy, chat, výukovou a experimentální dílnu, knihovnu zadání, správu uživatelů, zpětnou vazbu, záznam výsledků a více. Jak na to? Začněte hned. Pro snadný začátek vám nabízíme jednoduchou nápovědu a videotutorialy.

Vstup to aplikace
V aplikaci musíte být registrováni a vaše škola musí mít platnou licenci.
Abaku Lab

Roční licence platí pro neomezený počet uživatelů z dané školy (učitele a žáky).
Cena za roční licenci = vstupní technický poplatek 1221 CZK. Provoz aplikace Abaku Lab a Turnaj (školní Liga) a ceny pro finále Turnaje jsou sponzorovány Nadací The Kellner Family Foundation a společností Abaku.

Pokud chcete na vývoj, údržbu a vylepšení aplikace Abaku Lab přispět více, než vstupní technický poplatek, můžete nám věnovat libovolnou částku (převodem na účet 2111881217/2700). Případným dárcům tímto děkujeme. Abaku tým.

Popis obsahu Abaku LAB

Tutoriály (autor Vlastimil Lisse)

Abaku Lab tutotriál I.
Abaku Lab tutotriál II.

Liga Abaku

Liga Abaku je online turnaj v početních dovednostech. Veškeré další info k lize:
Abaku Liga

LAB není zázrak / Příprava

Abaku není zázrak! Pouhým spuštěním aplikace se dítě nezmění v počtáře. Pokud své děti přihlásíte do aplikace bez přípravy, tak se stanou dvě věci. Děti budou muset řešit dvě věci najednou. Za prvé orientaci v aplikaci a ve hře a za druhé pravidla přikládání a tvorby operací. Výsledek vidíme jako záznamy her dětí, které evidentně vůbec nevěděly a neměly šanci pochopit, co mají dělat. Jejich zkušeností ze hry je pak jen neúspěch. Takový pedagogický přístup znamená, že se dítě ke hře již určitě nebude chtít vrátit. Nedělejte to, prosím.

Jak na to?
  1. Přečtěte si metodiku Abaku start
  2. Přečtěte si metodiku Abaku hráč
  3. Trénujte rozeznávání a čtení abakových čísel u tabule pomocí Abakových řad a Logických řad
  4. Podívejte se na videa o aplikaci.
  5. Až si budete jisti, že většina dětí umí přečíst abakové číslo (např. 347, 615, 3927 atd), tak je čas je přihlásit do aplikace.

Licence

Licence Aplikace Abaku Lab je poskytována výhradně školám.
Žákům jednotlivcům, kteří nemají možnost využívat aplikaci prostřednictvím své školy umožníme zdarma vstup na písemné požádání. Budou zařazeni do „Abaku Academy“ školy.
Zažádat o účast

Herna - Plně nastavitelná možnost hraní ve všech parametrech pro nováčky i mistry

Módy hry: Hra sám se sebou. Hraní a experimentování bez soupeře a bez časomíry.
Hra s člověkem. Hra pro 2 až 4 hráče. Můžete hru založit nebo se k již založené hře připojit.
Hra s robotem. Máme připravené 4 roboty pro novice i mistry.
Liga - školní meziškolní liga. Výsledky lze sledovat v týdenní, měsíční a roční tabulce.
Mini liga. Abaku liga pouze pro vaši školu a pouze pro vaše žáky

Dílna - Učitel zadá a žák udělá. Co? Třeba domácí úkol nebo ranní rozcvičku

Zadání. Učitel má možnost vytvářet libovolná zábavná zadání, hádanky, hříčky a úkoly pro žáky.
Jednotlivec nebo skupina. Úlohy lze zadávat jednotlivému žáku, celé třídě, ale také celé škole.
Úplná volnost. Pro libovolné hrátky s kameny máte naprosto volnou plochu velikosti až 20x20 polí.
Knihovna úloh. Velká sada editovatelných zadání, her a úloh je vám volně k dispozici.
Školní knihovna. Svá zadání můžete sdílet s kolegy nebo se sami můžete inspirovat jejich zadáními.

Škola a lidé - Po prázdninách žactvo naleznete ve své třídě

Správa žáků, tříd a učitelů. Máte k dispozici kompletní správu učitelů, žáků a konkrétních tříd.
Rychlá registrace žáků. Žáky může registrovat učitel. Mohou se ale také zaregistrovat sami, pomocí unikátního kódu třídy. A můžeme vám je zaregistrovat i my - stačí říct.
Registrace bez emailu. Není potřeba vyplňovat soukromý e-mail žáků. Přihlašovací jména volíte dle vlastního výběru.
Rychlé nastavení hesla. Zapomnětlivým uživatelům můžete obratem nastavit nové heslo.
Hromadné přesuny. Žáky lze přesouvat mezi třídami, hromadně i po jednom.

Profil a trofeje - Podporujeme pokrok v pečlivém a gradovaném rozvrhu emocionálních odměn

V profilu žák naleznete přehled získaných trofejích a herních údajů. Poskytuje také informaci o jeho aktuálních i historických početních dovednostech.
Číselné trofeje. Objevit matematickou konstantu lze náhodou. A my to náhodou odměníme.
Početní Trofeje. Odměníme trofejí každého hráče. Stačí vytrvat. Každý spočítaný příklad se počítá.
Komplexní trofeje. Šampion odráží vaši hráčskou vybavenost a univerzálnost. Jen pravý šampion dokáže zkompletovat všechny klíče.
S.K.I.L.L. Metrika šitá na míru Abaku poskytuje komplexní obraz početní zdatnosti hráče na základě pečlivě vybraných herních činností.

Početní Trofeje (ocenění), který žák v online aplikaci získá - můžete pro něj získat i fyzicky ve formě nášivky (čepice, tričko, batoh,...) v našem eshopu.

Chat a lidé - Komunikace je klíč

Veřejný chat. Ve veřejném chatu se můžete potkat s žáky a učiteli ze všech škol, které aplikaci používají. pedagog je admin svých hráčů v Chatu.
Školní chat. Chat je určený jen pro žáky a učitele ve vaší škole. Nikdo kromě lidí z vaší školy jej neuvidí.
Soukromé zprávy. Můžete vést privátní konverzaci s libovolným uživatelem, ať už z vlastní, nebo z jiné školy.
Zákaz psaní. Učitelé mají možnost svým žákům znemožnit psaní do chatu, pokud se v něm žáci nechovají vhodně.
Mazání zpráv. Nevhodné zprávy můžou učitelé mazat, a udržovat tak komunikaci bezpečnou pro ostatní účastníky.
Ignorace uživatelů. Některé uživatele můžete ignorovat. Jejich zprávy si můžete zablokovat. Můžete jim také znemožnit psát soukromé zprávy.
Lidé. Podívejte se, kdo je online a kdo zrovna hraje. Můžete snadno najít své spolužáky či kolegy.
Seznam přátel. Oblíbené uživatele si můžete přidávat jako přátele, a mít k nim tak rychlý přístup.

Admin hry

Admin hry primárně dohlíží na funkce herního prostředí aplikace. Adminskou roli má i pedagog, který své děti do aplikace pouští a zná je. Chování žaků na chatu primárně řeší pedagog - admin. Pokud máte problémy ve hře můžete nám napsat na info@abaku.org nebo se můžete přímo v aplikaci s dotazem na hlavního admina aplikace obrátit. Admin aplikace má oprávnění provozovatele aplikace oslovit vás ve zprávě nebo via email.

Technický Popis a Vývoj Aplikace Abaku LAB

Aplikace Abaku LAB je napsána v TypeScriptu (React a Node.js) a běží na AWS. Aplikaci byla vyvinuta (naprogramována) ve spolupráci s firmou Qest. Vývoj aplikace zahrnuje období několika let a to včetně prototypu (Abaku Education). Na vývoji Abaku LAB se v průběhu let přímo podílelo více než 30 lidí (programátoři, výtvarnící, pedagogové, testeři, odborní poradci). Vývoj aplikace není ukončen - stále je co zlepšovat. Vývoj a realizace byla umožněna především díky panu Karlu Janečkovi (členovi vývojového týmu i redakce Abaku), který do realizace investoval částku cca 30 mil CZK. Díky tomu mají děti v k dispozici nejlepší početní aplikaci ve Vesmíru. Díky Karle!:)

Video tutoriály

Obchodní podmínky: Cena za licenci Aplikace je složená pouze z nákladů spojených s provozem aplikace a platbou třetím stranám pro rok 2023/24. Programátorské práce na jejím vylepšení stále pokračují. Pokud chcete přispět na vývoj a vylepšení aplikace a především metody Abaku – můžete nám darovat libovolnou částku (Účet Abaku společnosti - 2111881217/2700) – jsme malý tým a i malá podpora znamená velkou možnost změny k lepšímu. Počítejte s námi.
Děkujeme. Abaku tým.
Měsíc před ukončením vám přijde upozornění na datum expirace licence. Pokud během tohoto měsíce neobdržíme výpověď licence, bude vám licence automaticky prodloužena o další období.