7 principů abakového příkladu / čísla aneb co je Abaku

Základem nauky Abaku je abakové číslo / příklad. Co je abakový příklad?

Abakový příklad je číslo, které je vyjádřením zápisu aritmetické rovnosti bez vyjádřených matematických znamének.

Klasický zápis příkladu: 1+2=3
Abakový zápis příkladu: 123

1. Abakový příklad se skládá vždy jen a pouze ze dvou čísel členů a jednoho čísla výsledku.

Ano 123 / 1+2=3 nebo 1234 / 12:3=4
Ne: 1236 / 1+2+3=6 nebo 12324 / 12:3 (=6) a následně 6 x 4=24 atd.

2. Abakový příklad zapisujeme a čteme vždy jen a pouze zleva doprava nebo shora dolů.

Ano
1
2
3
nebo 123

3. Abakový příklad vyjadřuje nejprve operaci a pak výsledek operace. Ne naopak.

Ano 1234 / 12:3=4
Ne: 1234 / 12=3x4

4. Abakový příklad neobsahuje samostatnou nulu. Samostatná nula nesmí být jedním z členů. Samostatná nula nesmí být výsledek.

Ano 6530 / 6x5=30 nebo 38240 / 38+2=40 nebo 250100 / 2x50=100
Ne: 101 / 1+0=1 nebo 110 / 1-1=0

5. Abakový příklad jde vždy zapsat několika způsoby.

1234 / 12:3=4
1243 / 12/4=3
3412 / 3x4=12
4312 / 4x3=12

6. Abakový příklad může vyjadřovat i další "abakové pod-příklady".

1234 obsahuje 12:3=4 a zároveň 1+2=3

7. Ideální zápis abakového příkladu je takový, který obsahuje nejvíc abakových pod-příkladů.

Pro čísla 1234 stačí změnit pořadí čísel a dostaneme Abakový příklad s více příklady:
4312 obsahuje 4x3=12, 4-3=1 a 3-1=2

Na závěr kapitoly

Co vidíte (čtete) u tohoto slova? (= který chybějící znak (písmeno) automaticky dosadíte?) S L _ V O
Co vidíte (čtete) u tohoto příkladu? (= který chybějící znak (číslo) automaticky dosadíte?) 2 4 _ 3 2

Zatímco dosadit chybějící písmeno vám nedalo moc práce (protože mozek již toto ovládá automaticky) - dosadit chybějící číslo již vám pravděpodobně již nějakou práci dalo (protože to mozek zatím automaticky neovládá - i když jde pro něj v podstatě o analogickou činnost)
Rozumíte?:) I čísla se dají automaticky „číst“. Po krátké době praxe se aktivuje schopnost začít rozpoznávat v číslech příklady automaticky. Pokud se budete s Abaku vracet do třídy s každou hodinou matematiky uvidíte to u dětí dříve, než si nyní myslíte. Protože tuto metodu práce se znaky již mají osvojenou z výuky mateřštiny.

Upozornění - začátečník je na začátku schopen rozeznávat v průměru a bez ohledu na stupeň dosaženého matematického vzdělání jen tříznakové Abakové příklady rovnosti.