Na úvod

Alena Vávrová

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové,

číst umíme všichni. Dokážeme rozluštit jednotlivá písmena, ale také je umíme spojit do slov a slova do vět, a to bez jakýchkoliv pomocných znaků. Písmenka P, E, S přečteme a spojíme do slova a hned si vytvoříme i představu chlupatého štěkajícího čtyřnožce.

Jak je to s čísly? Přečteme číslice 3, 4, 7 a složíme z nich číslo 347. A dál? K další interpretaci číslic potřebujeme návodné, pomocné znaky, kterým říkáme znaménka, závorky a znaky operací a rovnosti. Na předchozí trojici se většina z nás neumí podívat tak, abychom v ní viděli příklad, třeba 3 + 4 = 7. Vidíme jen skupinu číslic.

Každý někdy luštil křížovku a hrál scrabble, tedy hru, při níž se na desce skládají různá slova. Je jasné, že taková hra rozšiřuje slovní zásobu a procvičuje postřeh. Ale co když budou místo písmen použita čísla a hráči budou skládáním vytvářet příklady? Většina lidí nevěřícně zakroutí hlavou, že může něco takového vůbec existovat. Existuje! Jedná se o hru Abaku. Z číslic se vytvářejí příklady aritmetické abakové rovnosti s jednou matematickou operací. Může se jednat o kteroukoliv ze čtyř základních operací, v pokročilejší verzi i o druhou a třetí mocninu i odmocninu.

Ukažte dětem Abaku. Nebude trvat dlouho a budete překvapeni. Děti si s čísly hrají, skládají příklady z čísel kolem sebe. Může se jednat o registrační značky aut, či o telefonní číslo nebo datum v kalendáři.

Je možné, že vyroste generace, která se nebude počítání bát a bude matematiku považovat za úžasný nástroj k poznávání světa. Tak jako se jednou naučí číst, tak se naučí i počítat. Dovednost při práci s čísly jim otevře dveře do krás matematiky stejně, jako nám před lety získaná dovednost čtení otevřela svět plný krásných knih.

Vztah společnosti k matematice nezměníme ze dne na den, ale můžeme se podílet na výchově generace, která nebude trpět předsudky. A Abaku nám k tomu pomůže!