Kostky

Získat

Základní sada obsahuje 20 kostek a je určená (ideálně) pro aktivity jednoho žáka / žákyně Dřevěné kostky mají vyražená barevná čísla 0 - 9 (kostka má rozměr19 x 19 mm) a každé číslo je v sadě obsaženo 3x. Sada kamenů se uchovává v bavlněném sáčku se zdrhovací šňůrkou. Sáček je potištěn názvem pomůcky a kroužkem. Doporučujeme do kroužku vepsat číselnou nebo abecední řadou a spárovat ho se seznamem žáků ve třídě tak, aby každý žák ručil za obsah sáčku. To se se vyplatí zvláště tehdy, pokud pomůcka putuje ze třídy do třídy. Naučte děti, aby před každou činností kostky zkontrolovaly.
Pro funkční práci ve třídě dle metodiky doporučujeme objednat „Třídní balení“ pro 15 či 30 žáků.

Využití: Kostky jsou určeny začátečníkům i pokročilým. Osvědčí se jak pro individuální tak skupinové použití. Tipy a náměty pro hru a práci naleznete v metodice Abaku Start / Kostky lze využít například pro hry v lavici pro náměty „vytvoř pavouka“ nebo „ Abaku hrozen či řady“ nebo „logické řady“.

Proč byste měli pracovat s kostkami? Kostky jsou vhodným nástrojem pro pohybově x myšlenkovou manipulaci s čísly, která se v (nej)mladších ročnících osvědčuje při práci jak samostatně tak ve dvojičkách - trojicích. Pomocí kostek se nejmladší děti s čísly rychle seznamují a učí se s nimi rychle manipulovat (myšleno obrazně i prakticky).

Pro starší děti kostky využíváme jako motivátor, pro chvilky rozptýlení, pro hádanky, hříčky, hry. Jistě přijdete na vlastní nápady, jak kostky užít a jestli se vám to osvědčí budeme moc rádi, pokud se s námi o praxi podělíte a popíšete nám jí. My nabízíme zatím ty dobře ověřené.

Didaktický pokyn: Zaujetí dítěte je důležitější než výsledek. Chyba je nevyhnutelným následkem výuky počtů a není tak chybou, kterou je potřeba zaznamenávat či hodnotit.

Popis / schéma rozdělení čísel na kostkách.

První krychle - čísla 1-2-3-4-5-6
Druhá krychle - čísla 7-8-9-0-1-2
Třetí krychle - čísla 3-4-5-6-7-8
Čtvrtá krychle - čísla 9-0-1-2-3-4
Pátá krychle - čísla 5-6-7-8-9-0

1
5 2 6
3
4
7
1 8 2
9
0
3
7 4 8
5
6
9
3 0 4
1
2
5
9 6 0
7
8

Druhá pětice krychlí je stejná. Kostky jsou odlišené barevně a v každé sadě jsou tedy dvě kostky od každé barvy.
Naučte děti, aby před každou činností kostky zkontrolovaly. Je vhodné mít alespoň jedny kostky do lavice.

Hry s kostkama:

1. Řady

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pro (nej)mladší školní věk.
Děti sestaví vzestupnou řadu od 0 do 9. S kostkami manipulují, musí je obracet a hledat vhodné číslo. Je vhodné, aby děti používaly obě ruce a rozvíjely jemnou motoriku souměrně, a to zvláště u vyhraněných leváků (ale i praváků).
Zadejte pokyn k sestavení sestupné řady (od 9 k 0) a sledujte, jak se kdo s touto úlohou vypořádá. Jestli jen otočí již hotovou řadu nebo je bude přerovnávat nebo dokonce začne s hledání čísel zcela od začátku. I když je to aktivita určena těm nejmladším, zkuste ji zadat jen tak na začátek i těm starším.
V uspořádání dodržujeme směr uspořádání čísel zleva doprava a shora dolů automaticky (pokud pedagog výslovně neurčí jinak).

2. Rozdíly

0 1 2 3
2
4
6
0 3 6 9

V této hře se děti primárně učí manipulovat a poznávat jednotlivé kostky. Sekundárně dle zkušenosti a stáří dětí pedagog o manipulace může vkládat i počítání. Děti umísťují kostky podle pokynů učitele před sebe, za sebe, vedle sebe, na sebe a přitom dodržují pokyny pedagoga, o kolik se liší čísla na kostkách a kolik kostek mají použít a jak.

3. Postav jako já

Žák skrytě sestaví svou kombinaci kostek a popisuje spolužákovi pomocí předložek před, za, na apod. umístění kostek. Na závěr oba porovnají, že mají kostky umístěné shodně. Aktivita je v základě shodná s předchozí, děti pracují v lavici ve dvojicích, případně ve větších skupinkách, kde jeden zadává, ostatní sestavují.

4. Základní řady

2
0 1 2 3 4 5 6 7
6 7
7

Děti kostky zamíchají a bez dalšího otáčení kostek sestavují následné řetězce. Pokud mají kostky se stejnými čísly, využívají je k rozvětvení řady. V řetězcích dodržují směr uspořádání čísel zleva doprava a shora dolů. Práci zadáváme jednotlivcům.
Upozorňujeme na vytváření řady, i když některá čísla chybí. Řada tedy nekopíruje číselnou osu.

5. Trojičky

3 3 9
4 3 1 2 9 8 1 7

Děti kostky zamíchají a bez dalšího otáčení kostek sestavují uspořádané skupiny čísel. Už to není otázka volného výběru, děti jsou omezené tím, co padlo za čísla. Skupiny jsou tvořeny dvěma sčítanci a jejich součtem, případně rozdílem a menšencem a menšitelem. I když první kombinace jsou většinou trojice, nebráníme dětem ve vytváření kombinací z víceciferných čísel.
Zase dbáme na uspořádání zleva doprava, případně shora dolů, aby výsledek byl vpravo, případně dole. Úloha je poměrně náročná, záleží na náhodě, jaké padnou hodnoty na kostkách. Vždy však lze sestavit alespoň jeden příklad.

6. Jednoduché násobky

Žáci pracují ve dvojicích v lavici s jednou sadou kostek. Jeden žák hodí libovolnou kostkou. Druhý vybere ze zbylých kostek, podá vybranou kostku prvnímu žáku a řekne, násobek jakého čísla má první hráč vytvořit. Ten nechá první (hozenou kostku) netknutou, neotáčí ji, s podanou kostkou však libovolně otáčí a hledá vhodné číslo tak, aby z čísel na obou kostkách vznikl násobek požadovaného čísla.
Například: Padne číslo 2. Jeden žák vybere násobky sedmi a druhý žák na podané kostce hledá číslo 1 (21) nebo 8 (28) nebo 4 (42).
Aktivita je vhodnější pro násobky nižších čísel (do pěti), které mají vždy řešení. U vyšších čísel úloha nemusí mít řešení, ale i objevení a potvrzení této možnosti je pro děti důležité.

7. Abakový hrozen

9 3 8
6 5
1

Žák hodí kostkami, vybere libovolné tři a sestaví z nich trojciferné číslo (na obrázku 938). Dále mezi ostatními kostkami vyhledá kostku s hodnotou odpovídající absolutní hodnotě rozdílu mezi hodnotami první a druhé kostky horní trojice (|9-3|=6) a dále druhé a třetí kostky trojice (|3-8|=5) a umístí je pod horní trojici kostek. Stejným způsobem umístí ještě jednu kostku do třetí řady (vytvoří tzv. rozdílový hrozen).

Aktivita je vhodná k seznámení se s pojmem absolutní hodnoty, kdy je podstatný jen rozdíl mezi čísly. Pojem absolutní hodnoty není nutné zavádět, ptáme se jen, o kolik se čísla liší. Díky tomu je postavení nuly rovnocenné ostatním číslům, každý řádek může mít na prvním místě nulu. Hrozen lze vytvářet i se základnou ze čtyř kostek, úloha je však náročnější, vyžaduje kombinování kostek a přehazování kostek, abychom dostali kostku s potřebným číslem. Děti této variantě dávají jednoznačně přednost. Vzhledem k tomu, že se zde využije všech deset kamenů, nemusí mít úloha vždy řešení (pravděpodobně, ještě jsme takový případ nezaznamenali).

8. Abakový pavouk

6
2
2 8 1 0 4 6
1
6

Žák hodí všemi kostkami a do další činnosti je už dál nepřevrací. Z kostek sestavuje skupiny příkladů navazující na sebe tak, že každé číslo je smysluplnou součástí nějakého příkladu. Kostky v jedné řadě na sebe navazují, jednotlivé příklady se mohou prolínat. Na obrázku ve vodorovné řadě je 2 + 8 = 10 a 10 – 4 = 6, ve svislé řadě 6 + 2 = 8 a 2 * 8 = 16. V obou řadách je i 23 = 8. Trváme na tom, že nulu nelze použít jako samostatné číslo, tedy ani nemůže být výsledkem příkladu. Smí být pouze součástí víceciferného čísla (10, 20, 101…). Jakmile žák složí všechny kostky, necháme ho přečíst všechny vytvořené příklady nahlas. Je to výborná zpětná vazba a kontrola správnosti. Děti si většinou samy při hlasitém předčítání uvědomí, kde udělaly chybu. Pokud mají skládání správně, necháme je ve dvojicích si vyměnit kostky bez změny zadání a nechat je, ať poskládají kostky, které předtím měl spolužák. Většinou je pro ně velkým překvapením úplně jiná sestava příkladů z téhož zadání.

9. 3x3 Abakový čtverec

1 6 7
8 2 4
9 3 3

Děti z kostek sestavují čtverec 3 x 3 tak, aby všechny uspořádané trojice ve svislém i vodorovném směru vytvářely příklady abakové rovnosti.

Úlohu lze zadat s omezením jen na sčítání a odčítání (jako na obrázku) nebo povolit všechny operace. Zadání je spíše hlavolamem a je vhodnější pro samostatnou práci. Děti si musí uvědomit, že požadované číslo nemusí být na zbylé kostce, ale že je potřeba některé kostky vyměnit, příklady změnit a tím se dostat k požadovanému řešení. Úlohu lze modifikovat pevným zadáním některých kamenů (středového, rohových, prvního řádku). V těchto případech je vhodné vycházet z již hotové sestavy, aby zadávající měl jistotu, že úloha má řešení. Například můžeme zadat požadavek, aby v rozích byla čísla 1, 7, 9, 3, protože podle obrázku víme, že úloha je řešitelná.

10. Hra „čisté ruce“ (pro 2 - 6 hráčů, týmů)

3 5
2 5
2 8 1 6 4 4 6 0
4 9
6
3

Každý hráč či tým má jednu sadu kostek (10 kostek). Hráči si nejprve určí, kdo bude začínat. Teprve pak každý uchopí své kostky do dlaní a najednou je před sebe vypustí. Pak už kostky nesmí obracet, jen si je před sebe seřadí, tak aby na ně viděli oni i protihráči. Ten, kdo začíná, vykládá první rovnost ze tří kostek. V dalších tazích lze vykládat jednu až tři kostky. Vykládat najednou se smí maximálně tři své kostky (například 358), ale v kombinaci s kostkami vyloženými v předešlých tazích může hráč tvořit libovolně velké rovnosti (například 61358) přikládáním jednoho až tří kostek. Ostatní hráči po něm pokračují dle pravidel přikládání hry Abaku = kostky na sebe musí vždy navazovat a každé spoj musí tvořit samostatně či součástí další abakovou rovnost (Viz pravidla hry Abaku). Vítězí ten hráč, či tým, který se zbaví své poslední kostky. Hráči při vykládání dávají pozor na dosud nepřiložené kostky protihráčů a snaží se přiložit tak, aby ztížili či dokonce znemožnili přiložení dalšímu hráči. Hráč, který nemůže přiložit kostku, má místo toho možnost pootočit jednu ze svých nepřiložených kostek do požadované polohy.

X. Vaše Hra Hra, kterou s kostkama s žáky hrajete, žáky velmi baví a zde není popsána a chcete se o ní říci jiným pedagogům. Přidejte se k týmu tvůrců metodiky a Vaše náměty posílejte, prosím, na info@abaku.org. Vyzkoušíme jí a rádi jí zde budeme sdílet

Popis pomůcky

Vybavení - sadu „do ruky“ dodáváme pro každého žáka v zatahovacím pytlíku a dohromady v tašce či přenosném vaku.
Pomůcky vyrábíme v Čechách a jsou vyrobené tak, aby byly přenosné a ve škole sloužily roky

Základní sada „do ruky“ obsahuje 10 originálních kostek s barevnými číslicemi 0 až 9
Technické parametry: Dodáváno v bavlněném sáčku s potiskem.
Produkt: dřevo buk, dub, habr.
Velikost kostky: 19 mm
Tisk: Číslice s barvou jsou do povrchu vyražená.
Povrch: matná I Životnost 3 - 10 let