Kameny

Získat

Základní sada obsahuje 30 kamenů a je určená (ideálně) pro aktivity jednoho žáka / žákyně Dřevěné kameny (buk, habr) mají vyražené čísla 0 – 9 (hrací kámen má průměr 19 mm a výšku 6 mm) a každé číslo je v sadě obsaženo 3x. Sada kamenů se uchovává v bavlněném sáčku se zdrhovací šňůrkou. Sáček je potištěn názvem pomůcky a kroužkem. Doporučujeme do kroužku vepsat číselnou nebo abecední řadou a spárovat ho se seznamem žáků ve třídě tak, aby každý žák ručil za obsah sáčku. To se se vyplatí zvláště tehdy, pokud pomůcka putuje ze třídy do třídy. Pro funkční práci ve třídě dle metodiky doporučujeme objednat „Třídní balení“ pro 15 či 30 žáků.

Objednat si můžete i barvu kamenů. Stačí požadovanou barvu kamenů vepsat do objednávky. Standardní barva je černá, na objednávku pošleme modrou, červenou nebo červeno-černou oboustranně potištěnou (varianta SPIN).

Využití

Abaku kameny jsou určeny začátečníkům i pokročilým. Osvědčí se jak pro individuální tak skupinové použití. Tipy a náměty pro vstup do her a práci s kameny naleznete v metodice Abaku Start / Kameny lze využít například pro hry v lavici pro náměty „vytvoř číslo“ nebo „ Abaku řady“ nebo „logické řady“.

Proč byste měli pracovat s kameny? Představte si, že máte písemně vypočítat příklad a uděláte chybu. Nezbývá než vše škrtnout a začít psát znovu. Pokud je na stránce škrtanec - už to samo považujete za chybu i když je vedle výsledek napsán již správně. Nejraději byste začali psát na nový čistý papír.
Při počítání s kameny nic škrtat nemusíte. Stačí vám prostě chybný kámen vyměnit či přesunout. Ale nejlepší věc na kamenech je, že jde o pevná jednoznačně uchopitelné čísla, na které si dítě může sáhnout, vzít do ruky, sevřít v dlani a přivlastnit si ho (navázat vztah). Pokud takové číslo držíte v dlani - je snazší ho pochopit a umístit na místo, kam patří nebo patřit může. Nebo si s ním jen pohrávat a zvažovat co s ním. Proto patří do rukou již předškolákům a prvňákům.

Didaktický pokyn: Zaujetí dítěte je důležitější než výsledek. Chyba je nevyhnutelným následkem výuky počtů a není tak chybou, kterou je potřeba zaznamenávat či hodnotit.

Šablony: 33 šablon ke stažení pro začátečníky i pokročilé

Šablony nabízejí podkladové návodné plochy pro hry, cvičení a úlohy s kameny. Pro učitele, který se seznámil s metodikou Abaku není třeba vypisovat na první pohled jasné určení jejich možného využití. Doporučujeme vám šablony vytisknout a zalaminovat, protože šablony se hodí pro každý hravý začátek hodiny.

Tip redakce pro motivační začátek práce s kameny.
  1. „Magické čtverce“ (na internetu naleznete mnoho pěkných návodů po zadání názvu „magický čtverec“ do vyhledávače. (třeba Magické čtverce)
  2. Logické a Abaku řady
  3. Malé a velké gridy pro hry dle vašich pravidel a řádkové podklady pro cvičení a úlohy
  4. Abaku hra - přikládání kamenů dle pravidel hry Abaku. Příprava na hru, kterou si lze objednat samostatně a to s papírovým nebo variabilním herním plánem.

1. Třídění

Hra je vhodná pro nejmladší žáky. Každý hráč má 1 - 3 sady kamenů od 0 do 9. Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích. Úkolem je třídění kamenů. Správně a co nejrychleji. Lze soutěžit nebo si jen tak hrát. Třídit kameny můžeme na liché a sudé nebo na řady od nejmenšího čísla po největší nebo naopak od největšího čísla po nejmenší. Můžeme se pokusit sestavit co nejvíce pouze sudých čísel (2, 4, 6, 22, 128,...) nebo lichých čísel (1, 3, 7, 23, atd.). Můžeme roztřídit a pojmenovat kameny s nulou na konci a pojmenovat je (10 - deset, 20 - dvacet, 2000 - dva tisíce, 2010 - dva tisíce deset, atd.), atd..
Časové nároky na jednu hru: Hra trvá 5 – 10 minut. Hru můžeme zařadit kdykoliv v hodině.

2. Trojky

Hra je vhodná pro zkušenější žáky / znají již principy abakového čísla a umějí je přikládat ke kamenům již ležícím. Hráči postupně na desku stolu skládají abakové příklady. Každý hráč má na začátku (10 - 20 - 30) kamenů (1x0-9, 2x0-9, 3x0-9). Ve svém tahu mohou přiložit maximálně tři kameny (nebo 4 kameny / dle zkušenosti hráčů). Přikládáme dle pravidel deskové hry. Kameny se přikládají tak aby všechny byly součástí jednoho abakového příkladu a byly v jedné linii vodorovně nebo svisle. Ten, kdo se první zbaví všech svých kamenů - zavírá hru.
Časové nároky na jednu hru: Hra trvá cca 10 minut.

3. Nabídka

Hra je vhodná pro zkušenější žáky / znají již principy abakového čísla a umějí je přikládat ke kamenům již ležícím. Hra pro 4 hráče. Hraje se s 80 - 100 kameny. Každý hráč si vylosuje 5 kamenů. Ze sáčku vybereme náhodně jeden kámen “nabiku” a umístíme doprostřed stolu. První hráč se pokusí ze svých kamenů a z “nabiky” složit příklad nejméně o dvou kamenech (pokud již zná mocniny). Pokud tak učiní, dolosuje si chybějící kameny do počtu 5 a na stůl ze sáčku vyloží novou “nabiku”. Pokud tak učinit neumí či nemůže, hlásí pass a k “nabice” na stole dolosuje ze sáčku další “nabiku”. Hráč po něm může využít jednu či obě “nabiky” . Pokud bude chtít využít obě, musí být obě součástí jediného vyloženého příkladu, který musí obsahovat nejméně jeden další hráčův kámen. Ať použije jednu či obě nabiky - opět si po ukončení tahu dolosuje kameny a ze sáčku na stůl vyloží jednu “nabiku”. Pokud zahrát nedokázal, hlásí pass a ke dvěma nabikám dolosuje již třetí.
Hra tako pokračuje do konce. Vítězí hráč s nejvíce vyloženými příklady. Počet vyložených příkladů si hráči zapisují na konci každého tahu.
Časové nároky na jednu hru: Hra trvá cca 10 - 15 minut.

4. Kombo

Hra je vhodná pro zkušenější žáky / znají již principy abakového čísla a umějí je přikládat ke kamenům již ležícím. Hra pro 4 hráče. Hraje se ze 100 kameny. Kombo je taková kombinace čísel, která obsahuje tři a více příkladů. Hráči si vylosují po 10 kamenech. Na pokyn startu (pokud mohou) na stůl každý vyloží své jedno či více komb. Vyložit je mohou i křížem tak aby určitý kámen mohl být využitý ve dvou kombech. Čas na tah je orientačně 1-2 minuty.
Vzájemně zkontrolují a sepíší kdo vyložil kolik příkladů. Kameny z komb se dávají na stranu - nepoužité kameny se vhodí zpět do sáčku a losuje se další kolo. Takto až do vyčerpání sáčku / pokud obsah sáčku nedovoluje aby měl každý hráč alespoň 5 kamenů pro hru - hra končí. (málokdy se podaří použít všechny kameny ze sáčku)
Vítězí hráč, který vyložil nejvíce komb a získává tak titul Kombík:).
Časové nároky na jednu hru: Hra trvá cca 10 - 15 minut.

5. SPIN varianty her

Hra pro dva hráče nebo dvě družstva s využitím SPIN kamenů (oboustranně potištěné). Hráči pokládají na stůl nebo desku příklady ve své barvě a zároveň si překlápějí do své barvy staré kameny na ploše již ležící, které ve svém tahu využili ve svých příkladech. Na konci her zvítězí ten, kdo má víc kamenů ve své barvě / nebo na konci hry zvítězí ten, kdo po připočtení počtu kamenů své barvy ke konečnénu výsledku, získá víc bodů.

X. Vaše Hra

Hra, kterou s kameny s žáky hrajete, žáky velmi baví a zde není popsána a chcete se o ní říci jiným pedagogům. Přidejte se k týmu tvůrců metodiky a Vaše náměty posílejte, prosím, na info@abaku.org. Vyzkoušíme jí a rádi jí zde budeme sdílet.

Stáhněte si šablony

Popis pomůcky

Vybavení - sadu „do ruky“ dodáváme pro každého žáka v zatahovacím pytlíku a dohromady v tašce či přenosném vaku.
Pomůcky vyrábíme v Čechách a jsou vyrobené tak, aby byly přenosné a ve škole sloužily roky

Základní sada „do ruky“ obsahuje 30 originálních koleček s číslicemi 0 – 9
Technické parametry: Dodáváno v bavlněném sáčku s potiskem.
Produkt: dřevo buk, dub, habr
Velikost kemenů: 19 mm
Tisk: číslice s barvou jsou do povrchu vyražená.
Povrch: matná I Možno objednat i potisk oboustranný nebo barevný. Životnost 3 - 10 let