Kalkulačka

Kalkulačka v mobilu patří do hodiny matematiky. V aritmetice může být pedagogovi velkým pomocníkem při samostatné validaci výsledků žactva i při samotné výuce v mnoha aspektech matematiky. Umíme ji používat? Kalkulačka je totiž velmi užitečný pomocník i pro dítě - umožní mu kontrolovat a případně korigovat výpočty. I když vypadají jednoduše, umí toho opravdu mnoho a tak nám mohou hodně pomoci nejen ve škole, ale především i později v životě, když se je naučíme ve škole správně používat.

Kalkulačka Google Android

Google Kalkulačka je aplikace s přehledným uživatelským rozhraním, které nabízí jak základní, tak i pokročilé funkce pro vaše výpočty. Google Kalkulačka nabízí také možnost ukládání, porovnání výpočtů a mnoho dalšího.

Používání aplikace Kalkulačka

Kalkulačka Windows

Aplikace Kalkulačka ve Windows 10 je dotyková verze kalkulačky pro klasickou pracovní plochu z předchozích verzí systému Windows. V oknech s nastavitelnou velikostí na ploše můžete otevřít několik kalkulaček najednou a přepínat mezi režimy Standardní, Vědecká, Programátorská, Výpočet data a Převodník.

Kalkulačka ve Windows 10

Kalkulačku z Windows 10 si můžete užít i v telefonu

Kalkulačky jiné: 11 kalkulaček, které jsou mnohem lepší než ta základní ve Windows

Kalkulačka Mac Apple

V aplikaci Kalkulačka můžete provádět základní aritmetické výpočty na standardní kalkulačce nebo přepnout na vědeckou kalkulačku s exponenciálními, logaritmickými a trigonometrickými funkcemi. Najdete zde pokročilejší možnosti, jako je kosinus (cos), tangens (tan), druhá odmocnina (v), přirozený logaritmus (ln) a generátor pseudonáhodných čísel (Rand), které jsou nejužitečnější pro vědu, inženýrství a pokročilá matematika.

Nemůžete psát? Zeptejte se Siri (vypočítá dle slovního zadání)! Řekněte něco jako: "Kolik je 74 krát 9?” nebo "Co je 18 procent z 225?” a uslyšíte výsledek.

  • Základní: Umožňuje provádět jednoduché aritmetické operace.
  • Vědecké: Otočte iPhone do orientace na šířku a kalkulačka se automaticky změní na vědeckou kalkulačku. Umožňuje používat paměťové funkce a provádět pokročilejší výpočty zahrnující zlomky, mocniny, odmocniny, exponenty, logaritmy, trigonometrické funkce a další funkce, jako je třeba generátor pseudonáhodných čísel (Rand).
  • Programátorské: Umožňuje provádět výpočty ve dvojkové (binární), osmičkové (oktalové), desítkové (decimální) nebo šestnáctkové (hexadecimální) soustavě, včetně bitových operací. Můžete také zobrazit znaky ASCII a Unicode reprezentované aktuální hodnotou.

Tipy:

  • Zkopírování výsledku výpočtu: Podržte prst na výsledku výpočtu na displeji, klepněte na Kopírovat a potom výsledek vložte na jiné místo, například do poznámky či zprávy.
  • Smazání poslední číslice: Pokud uděláte při zadávání čísla chybu, přejeďte na displeji nahoře směrem doleva nebo doprava.
  • Smazání čísel na displeji: Klepnutím na tlačítko C (Clear - Vymazat) smažete poslední položku. Klepnutím na tlačítko AC (All Clear - Vymazat vše) smažete všechny položky.

Nemůžete psát? Zeptejte se Siri (vypočítá dle slovního zadání)! Řekněte něco jako: "Kolik je 74 krát 9?” nebo "Co je 18 procent z 225?” a uslyšíte výsledek..

Návod k použití (text):

Přemýšlejte o tom, jak používáte tlačítka. Při používání Kalkulačky většina z vás zadá číslo, stiskne symbol, zadá další čísla, stiskne jiný symbol atd. Ale není to jediný způsob, jak to udělat. Řekněme, že chcete převést % do desítkové formy. Obvykle zadáte číslo a poté stisknete klávesu %. Můžete však nejprve klepnout a podržet klávesu %, poté zadat číslo a pustit klávesu %, abyste dosáhli stejného výsledku. Zkuste to s jinými tlačítky a symboly a možná zjistíte, že je to v některých případech rychlejší.

Top Five Calculator Tips & Tricks for iPhone