3x je základ

Kolikrát to trvá, než si něco zapamatujeme…, že ano?

Klíčové slovo je tedy číslovka “kolikrát”. A když mluvíme o “kolikrát”, tak mluvíme o “opakování”. Někomu stačí 1x (jeden ze sta) a někomu 100x (ze sta jeden). Jak jsme na tom ale v průměru? Co platí v průměru pro většinu? To se dá těžko říct, protože - namítnete - záleží na množství informace, kterou chceme opakovat.

Známe na tyto otázky nějaké spolehlivé odpovědi?

Pár odpovědí již máme. Jedním z průkopníků na poli “kolikrát” byl vědec Hermann Ebbinghaus a vsadil bych, že se jím stal právě proto, že si nikdo nebyl schopen zapamatovat jeho jméno správně :)
Hermann Ebbinghaus

Zanechal nám Ebbinghausův zákon a Ebbinghausovu křivku zapomínání, které se týkají možného rozsahu verbálního učení, možné kapacity krátkodobé paměti a možné časové osy zapomínání. Jeho výzkumy později potvrdili další badatelé v čele s Georgem Armitagem Millerem.
George Armitage Miller

Výzkumy těchto vědců jsou dosud uznávány jako platné.

Množství informace / krátkodobá paměť

Pánové se shodli na tom, že průměrný počet prvků, které průměrný člověk může udržet v krátkodobé paměti, je 7±2 nepropojených prvků, 8±2 jednoslabičných slov, 9±2 číslic.

Údaje lze sdružovat do tzv. "chunks" (smysluplné jednotky), které následně tvoří v krátkodobé paměti jediný prvek. V případě použití dalších paměťových metod je toto číslo vyšší. Z potvrzených výzkumů vyplývá, že k největší ztrátě informací dochází v prvních desítkách minut po jejich obdržení. Po prvním dni se rychlost zapomínání informací významně snižuje.

Opakování informace / střednědlouhá - dlouhá paměť

Jak dlouho novou nauku udržíme v paměti? To záleží hlavně na počtu a času opakování. Dlouhodobé uchování informací může významně podpořit pravidelné opakování. Ideální doba opakování zjištěná měřením je 10 minut po skončení učení, dále pak po 24 hodinách, po týdnu, pak měsíci a znovu po 6 měsících. Jiné metody doporučují opakování před spaním ještě tentýž den, pak druhý, sedmý a dvanáctý den.

3x je základ

Takže pro udržení v paměti musíme opakovat - kolikrát? Nejméně 3x!

I. Fáze opakování - Po 10 minutách si budete pamatovat zhruba 85 % nauky a po dalších 10 minutách nastává I. Fáze opakování, kdy je potřeba nauku poprvé zopakovat.

(To znamená nové učivo je ještě v té samé hodině nutné 1x zopakovat)

II. Fáze opakování - Hned 24 hodin po prvním naučení. V té chvíli si pamatujete cca 35 % nauky ze včerejška. Pokud jste nauku včera po 10 minutách zopakovali, budete si dnes pamatovat cca 60% nauky. 24 hodin po prvním naučení je ideální doba pro opakování.

(To znamená naplánovat nové učivo tak, abychom ho mohli zítra zopakovat)

III. Fáze opakování - Za týden od nauky si bez opakovací Fáze I. a II. budete pamatovat pouze cca 10 % nauky.

Pokud Fáze I. a II. proběhne, pak vám v paměti po týdnu zůstane cca 60% nauky, tedy skoro vše z minulého týdne.

Pokud Fáze III. proběhne, můžete učivo již zakotvit. Pokud neproběhne, nastane zlom, který nám vynaloženou námahu na předání nauky z paměti rychle vypouští.

(To znamená naplánovat nové učivo tak, abychom ho mohli po týdnu zopakovat)

Další Fáze opakování po 14 dnech/po měsíci. Nauka je již v paměti uložená a nyní ji můžeme dál ukotvovat.

A pozor:) Zapamatování informací závisí za mnoha faktorech:

  • obtížnost látky
  • smysluplnost učení pro daného jedince
  • minulé zkušenosti
  • mnemotechnické pomůcky
  • stres
  • spánek

Kolikrát to trvá, než nás nás něco začne bavit…, že ano? Většinou tolikrát, než si to zapamatujeme - 0 - 10 minut - 24 hodin - 1 týden - 1 měsíc